Λ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΣΙΑ ΛΤΔ

Ξενοδοχείων & Εστιατορίων Εξοπλισμός

25822747 25822747 Λεκορμπουζιέ αρ. 27, 3075 Λεμεσός, Λεμεσός
25339288 Λεκορμπουζιέ αρ. 27, 3075 Λεμεσός, Λεμεσός