ΣΑΝΦΙΣΣ ΝΤΑΪΒΕΡΣ ΛΤΔ

Καταδύσεις & Καταδυτικός Εξοπλισμός

23721300 23721300 Αρχ/που Μακαρίου Γ' Λεωφόρος αρ. 26, Ακίν. Κρασά, κατ. 3, 5330 Αγία Νάπα, Αμμόχωστος