ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Εθελοντικές Οργανώσεις & Φιλανθρωπικά Ιδρύματα

23962230 23962230 Ανδρέα Μάντολε-Συν.Αγ.Γεώργιος αρ. 355, 5522 Αχερίτου, Αμμόχωστος