ΖΟΡΠΑΣ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ

Αρτοποιεία

23725840 23725840 Λεωφ. Νήσι Λεωφόρος αρ. 18, Ακίν. Μάγος, κατ. 7-9, 5330 Αγία Νάπα, Αμμόχωστος