ΑΜΕΛΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΛΤΔ

Πλαστικά Αφρώδη Βιομηχανίες

22575382 22575382 Καλαμών αρ. 39, 2032 Στρόβολος, Λευκωσία