ΞΥΔΙΑΣ ΚΟΟΥΤΣΕΣ ΛΤΔ

Λεωφορείων Συγκοινωνίες

24368333 24368333 Πηλίου αρ. 5, ΑΚΙΝΗΤΑ ΞΥΔΙΑ, 6037 Λάρνακα, Λάρνακα
24368366 Πηλίου αρ. 5, ΑΚΙΝΗΤΑ ΞΥΔΙΑ, 6037 Λάρνακα, Λάρνακα